Ganti Bahasa     

KURIKULUM TATA BOGA PROGRAM 1 TAHUN

SEMESTER 1
   
PTB Pengetahuan Tata Boga
BID Bahasa Inggris Dasar
PBP Pengetahuan Bahan Pangan
PSP Pembinaan Sikap Profesi
PEM Pengetahuan Menu
HSK Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja
PRK Pengetahuan Roti & Kue (PRK)
PPD Pengetahuan Peralatan Dapur
OTB Operasional Tata Boga
   
SEMESTER 2
   
PKN Praktik Kerja Nyata

Copyright © SPB Borneo